TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Frederik Vanden Bogaerde

De tekst van het CMR-verdrag

De tekst van het CMR-verdrag

Het CMR-verdrag is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van...

read more
Het Mobility Pack is gepubliceerd

Het Mobility Pack is gepubliceerd

IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE VAN 31 JULI 2020 WERDEN DE VERORDENINGEN EN RICHTLIJN DIE HET MOBILITY PACKAGE UITMAKEN GEPUBLICEERD. Het betreft: De verordening 2020/154 die wijzigingen aanbrengt inzake de rij- en rusttijden en de tachograaf De verordening...

read more
Akkoord over Mobility Package

Akkoord over Mobility Package

DE ONDERHANDELINGEN OVER HET MOBILITY PACKAGE WERDEN DEZE MORGEN IN ALLE VROEGTE AFGEROND EN, TEGEN DE VERWACHTINGEN IN, WERD EEN AKKOORD BEREIKT TUSSEN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE EUROPESE RAAD. VOORAL HET BEHOUDEN VAN DE COOLING OFF VOOR CABOTAGE EN DE...

read more