Als werkgever bent u burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van geldboetes en de gerechtskosten waartoe uw chauffeur wordt veroordeeld naar aanleiding van een verkeersovertreding die hij beging tijdens zijn dienstbetrekking. Niet alleen de Wegverkeerswet...

read more