DE OVERLADINGSWETGEVING IN BELGIË IS EEN IMMENS KLUWEN EN OP HEDEN DOEN BEPAALDE CONTROLEURS NOG EEN EXTRA DUIT IN HET ZAKJE DOOR BOVENDIEN NOG EENS TE GAAN CONTROLEREN OP EEN OBSCURE BEPALING UIT HET KB TECHNISCHE EISEN, DE BRUGWET GENAAMD. BIJ DERGELIJKE CONTROLES...

read more