IN DRIE RECENTE ARRESTEN WAARIN HET KANTOOR OPTRAD NAMENS DE VERDEDIGING BEVESTIGT HET BELGISCHE HOF VAN CASSATIE DAT BUITENLANDSE VERVOERDERS NIET KUNNEN GESTRAFT WORDEN IN DE BELGISCHE RECHTSORDE WEGENS HET ONTBREKEN VAN KEURINGSBEWIJS AAN BOORD VAN HET VOERTUIG....

read more