De Raad van State heeft op 6 mei 2021 op verzoek van het Vlaams Gewest het KB van 16 juni 2019 tot wijziging van het KB van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg...

read more