Sinds 1 maart 2020 geldt voor uitgevoerde werkzaamheden in Nederland de voorafgaandelijke aanmeldingsplicht voor werkgevers en zelfstandigen. Dit in het kader van de zogenaamde ‘WagwEU’ of Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Deze...

read more