U ontving een boete op naam van uw onderneming-rechtspersoon omdat een verkeersinbreuk werd begaan met een voertuig ingeschreven op naam van deze onderneming-rechtspersoon. Aangezien u de boete niet betwistte, ging u over tot betaling van de boete. U dacht dat de kous...

read more