Het KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E (hierna het KB vakbekwaamheid) omvat de verplichtingen voor onder meer buschauffeurs en...

read more