Door een KB van 30 april 2020 werd het KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, BS aangepast en in lijn gebracht met de vereisten van de...

read more