TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

DE VRIJSTELLINGEN OP DE VERPLICHTINGEN VAN VAKBEKWAAMHEID (UNIE)CODE 95 ZIJN AANGEPAST

Door een KB van 30 april 2020 werd het KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, BS aangepast en in lijn gebracht met de vereisten van de Europese richtlijn 2018/645.

Een eerste gevolg hiervan is dat we niet meer mogen spreken van een “code 95”, doch dat deze nu “Uniecode 95” noemt. Van zinvol wetgevend werk gesproken …

Deze Uniecode 95 dient vermeld te zijn op één van de volgende documenten van een bestuurder van een voertuig van de bovengenoemde categorieën:

 • het rijbewijs
 • kwalificatiekaart bestuurder
 • bestuurdersattest

Uiteraard moet de vervanging van “code 95” naar “Uniecode 95” pas gebeuren op documenten uitgereikt na de inwerkingtreding van deze nieuwe regels, met name 1 mei 2020.

Wellicht belangrijker betreft het feit dat de lijst van vrijstellingen op de Uniecode 95 en dus de verplichtingen inzake vakbekwaamheid zijn aangepast en vooral uitgebreid.

Hierna treft U een lijst van de huidige vrijstellingen, waarbij de nieuwe of aangepaste in het vet zijn aangeduid. Het handelt om bestuurders van voertuigen:

 • met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45km per uur
 • in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer, de diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en de medische noodvervoersdiensten, voor zover het vervoer voortvloeit uit de opdrachten waarmee die diensten zijn belast
 • die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht
 • waarvoor een rijbewijs D of D1 vereist is en die worden bestuurd zonder passagiers door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum dat zich bevindt in de omgeving van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die wordt gebruikt door de vervoerder, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit is van de bestuurder
 • die worden gebruikt bij noodtoestanden of die worden ingezet voor reddingsoperaties, met inbegrip van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van humanitaire hulp
 • die gebruikt worden voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen
 • of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is
 • die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven worden gebruikt voor het vervoer van goederen in het kader van hun eigen bedrijvigheid, behalve als het besturen van het voertuig deel uitmaakt van de voornaamste activiteit van de bestuurder of het rijden over een grotere afstand geschiedt dan 100 km vanaf de basis van de onderneming die het voertuig bezit, huurt of leaset.

Ik moet zeggen dat de vrijstelling voor onderhoudspersoneel van voertuigen met een rijbewijs D of D1 vreemd is, nu er niet echt een verklaring is waarom dit enkel geldt voor het onderhoud van bussen en niet voor vrachtwagens.

Moest U hieromtrent vragen hebben, geef dan even een seintje op info@tl-a.eu.