Zoals reeds in een eerder artikel werd aangekondigd, hing een tonnageverhoging in Vlaanderen al even in de lucht. Nadat Wallonië reeds sinds 1 mei 2018 in artikel 32bis, 3.2.5 van het KB technische eisen voorziet in een tonnageverhoging naar 50 ton – weliswaar onder...

read more