TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Tonnageverhogingen 48/50 Ton in Vlaanderen gepubliceerd en van kracht vanaf 6 december 2021

Zoals reeds in een eerder artikel werd aangekondigd, hing een tonnageverhoging in Vlaanderen al even in de lucht.

Nadat Wallonië reeds sinds 1 mei 2018 in artikel 32bis, 3.2.5 van het KB technische eisen voorziet in een tonnageverhoging naar 50 ton – weliswaar onder bepaalde strikte voorwaarden –, werd het besluit van de Vlaamse Regering dat voorziet in een tonnageverhoging in Vlaanderen op 26 november 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Vanaf 6 december 2021 – zijnde tien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad – wordt de maximale toegelaten massa van klassiek aangedreven voertuigen, onder welbepaalde omstandigheden, verhoogd van 44 tot 48 ton.

Om een maximale toegelaten massa van 48 ton te hebben – of maximaal 50 ton in geval van milieuvriendelijke en emissievrije voertuigen (infra) –, dient de sleep bestaande uit een trekkend voertuig met drie assen en een oplegger of aanhangwagen met drie assen net als in Wallonië ook in Vlaanderen te voldoen aan meerdere voorwaarden:

 • Alle assen van de sleep moeten uitgerust zijn met een luchtvering (of een gelijkwaardig veringssysteem) ;
 • De minimale afstand tussen het midden van twee achter elkaar geplaatste assen binnen hetzelfde voertuig of dezelfde combinatie is 1,30 meter ;
 • Het gebruik van aanhangwagen met stijve dissel of een middenasaanhangwagen is niet toegestaan ;
 • Het trekkend en het getrokken voertuig moeten uitgerust zijn met een sensorvoorziening die de bestuurder toelaat de totale massa van elk voertuig, evenals de sleep en de massa onder elk van de assen af te lezen ;
 • Het trekkend voertuig moet uitgerust zijn met Adaptive Cruise Control (ACC) ;
 • De datum van de eerste indienststelling van het trekkende voertuig is maximaal 8 jaar bij emissievrije voertuigen. Voor de voertuigen die niet emissievrij zijn, wordt die maximale leeftijd verlaagd naar 5 jaar zodat ze voldoen aan de recentste milieu- en veiligheidsnormen ;
 • De som van de massa’s onder de assen van een oplegger mag in beladen toestand niet meer bedragen dan 25.000 kg ;
 • De massa in beladen toestand van de sleep mag niet meer bedragen dan de volgende waarde in kilogram: 13.500 + 2.700 x de afstand, uitgedrukt in meters, tussen het middenpunt van de eerste as van het trekkend voertuig en het middenpunt van de achteras van het getrokken voertuig ;
 • De bestuurder van een sleep, houdt, ten alle tijde, een minimale afstand van 15 m van andere voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.

Vanaf 1 januari 2031 zal bovenstaande afwijking alleen van toepassing zijn op emissievrije voertuigen en voor door alternatieve brandstoffen aangedreven voertuigen waarvan de datum van eerste indienststelling zich bevindt tussen 31 december 2025 en 31 december 2030.

Emissievrije voertuigen zijn voertuigen zonder interne verbrandingsmotor, of met een interne verbrandingsmotor die minder dan 1 g CO2/kWh uitstoot.

Door alternatieve brandstoffen aangedreven voertuigen zijn voertuigen die aangedreven worden door alternatieve brandstoffen, zoals elektriciteit, waterstof, brandstof geproduceerd uit de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van biologische oorsprong uit de landbouw, synthetische en paraffinehoudende brandstoffen, aardgas en vloeibaar petroleumgas.

Tot slot is er tevens vanaf 6 december 2021 voor milieuvriendelijke en emissievrije voertuigen een tonnageverhoging tot maximaal 50 ton toegelaten, waarbij de volgende regels gelden:

 • Indien het trekkend voertuig door alternatieve brandstoffen wordt aangedreven, wordt het maximum van 48 ton verder verhoogd met de extra massa die vereist is voor de alternatieve brandstoftechnologie, zoals bepaald tijdens de goedkeuring van het voertuig en vermeld op de officiële documenten ;
 • Indien het trekkend voertuig een emissievrij voertuig is, wordt het maximum van 48 ton verder verhoogd met de extra massa die vereist is voor de emissievrije technologie, zoals bepaald tijdens de goedkeuring van het voertuig en vermeld op de officiële documenten ;
 • Indien het trekkend voertuig uitgerust is met een vertrager, wordt het maximum van 48 ton verder verhoogd met de massa van die vertrager, zoals bepaald tijdens de goedkeuring van het voertuig of achteraf ;
 • Indien het getrokken voertuig uitgerust is met speciale aanpassingen of met een versterkt chassis voor het gecombineerd vervoer weg-spoor, wordt het maximum van 48 ton verder verhoogd met de bijkomende massa’s die het gevolg zijn van speciale aanpassingen of van een versterkt chassis, zoals bepaald tijdens de goedkeuring van het voertuig, of achteraf.

Indien u hieromtrent vragen zou hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.