Reddingsstrook vormen bij file vanaf 1 oktober verplicht, hetgeen evenwel géén extra inhaalverbod voor vrachtwagens impliceert Bij wet van 22 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het...

read more