TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Akkoord over Mobility Package

DE ONDERHANDELINGEN OVER HET MOBILITY PACKAGE WERDEN DEZE MORGEN IN ALLE VROEGTE AFGEROND EN, TEGEN DE VERWACHTINGEN IN, WERD EEN AKKOORD BEREIKT TUSSEN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE EUROPESE RAAD. VOORAL HET BEHOUDEN VAN DE COOLING OFF VOOR CABOTAGE EN DE TERUGKEERVERPLICHTING VAN VRACHTWAGENS SPRINGEN OP HET EERSTE ZICHT IN HET OOG.

Op dit ogenblik beschikken we nog niet over de teksten zelf, dus het hiernavolgende is uiteraard onder alle voorbehoud.

De diverse punten van het akkoord zouden het volgende omhelzen:

  • De (her)invoering van grotere flexibiliteit voor het nemen van rijtijdonderbrekingen
  • Meer duidelijkheid over het nemen van de gewone rust in de vrachtwagen
  • Het invoeren van tachograafplicht voor voertuigen voor vervoer van goederen vanaf 2,5 ton
  • De algemene invoering van slimme tachografen tegen 2025
  • De voertuigen moeten terug naar land van oorsprong om de 8 weken
  • Het huidige cabotage-systeem (met 3 ritten) blijft behouden, doch wordt aangevuld met een cooling of van 4 dagen.
  • Blijkbaar nog beperkte verwijzingen naar Rome I -verordening inzake detachering (al lijkt het detacheringssyteem niet volledig worden toegepast).

Van zodra we over de teksten zelf beschikken, komen we uiteraard op het bereikte akkoord terug.

De teksten moeten nu terug naar het Parlement en de Raad zelf, waar wel nog amendementen kunnen aangevoerd worden. Eenmaal de definitieve teksten zijn aangenomen in het Parlement en de Raad, is voor de belangrijkste maatregelen een inwerkingtreding voorzien na 18 maanden.

Voor meer informatie kan U contact opnemen met Mtr. Vanden Bogaerde.