TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN
De tekst van het CMR-verdrag

De tekst van het CMR-verdrag

Het CMR-verdrag is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van...

read more
Impact van de Brexit op cabotage in de UK

Impact van de Brexit op cabotage in de UK

Impact van de Brexit op cabotage in de UK Cabotage? Binnen de Europese Unie is het transporteurs met een communautaire vervoersvergunning op vandaag toegestaan om aansluitend na een internationale rit die volledig is afgeladen één of meerdere binnenlandse ‘cabotage’...

read more
Betaalde u teveel Duitse LKW Maut?

Betaalde u teveel Duitse LKW Maut?

Dat is althans de vraag waar het Europees Hof van Justitie een antwoord op diende te formuleren. Een Poolse transportonderneming verzette zich tegen de som van de Duitse tol (de zgn. LKW Maut) die zij diende te betalen. In de berekening van het verschuldigde tolbedrag...

read more