TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Controle op tonnagebeperking: niet het werkelijke gewicht geldt en kan gecontroleerd via onbemande camera

Er werden recentelijk 2 belangrijke wijzigingen aan de regelgeving inzake tonnagebeperkingen doorgevoerd.

Vooreerst werd de legende van het verkeersbord C23 aangepast.

Voorheen verwees het onderbord bij dit verkeersbord naar de massa van het voertuig in beladen toestand en dus de werkelijke massa. Deze kan echter alleen gecontroleerd worden door het voertuig effectief te wegen.

Echter nu voorziet art. 68 wegcode het volgende als uitleg bij het verkeersbord C23: “Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen en slepen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen. Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de maximaal toegelaten massa hoger is dan de aangeduide massa.” Met andere woorden, het werkelijk gewicht van het voertuig is niet langer van belang, doch er moet gekeken worden naar het MTM van het voertuig of sleep. Of het in beladen toestand nu al dan niet onder of boven de tonnagebeperking bleef, is dan ook niet langer van belang.

In navolging hiervan besliste de Vlaamse regering nu bij Besluit van 13 januari 2023 om bovendien de controle op de tonnagebeperking nu via onbemande camera toe te laten. Dit gebeurt door een wijziging in het KB onbemande camera’s van 2002, waarbij inbreuken op de tonnagebeperking nu aan de lijst inbreuken wordt toegevoegd waarbij controle via ANPR camera toegelaten is. Let wel, op heden geldt dit enkel in het Vlaamse Gewest, al zullen de andere gewesten wellicht ook nog aansluiten.

Uiteraard dient er daarbij wel voorbehoud te worden gemaakt in zo verre de tonnagebeperking een uitzondering voorziet voor lokale bediening. In dit geval volstaat uiteraard de vaststelling dat een tonnagebeperking werd overschreden met een voertuig waarvan het MTM hoger is dan de beperking niet. Bovendien moet ook, om de inbreuk bewezen te kunnen verklaren,  aangetoond dat het voertuig niet werd gebruikt voor een lokale bediening, bijvoorbeeld door controle van de vrachtbrieven.

Moest U hieromtrent vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.