TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

De ‘groene kaart’ is wit vanaf 1 juli 2020 en mag voortaan digitaal

Motorrijtuigen worden alleen toegelaten tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, op voorwaarde dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst overeenkomstig de WAM-wet. (Art. 2 WAM-wet)

Om die reden spreekt men ook wel eens van de verplichte BA-Verzekering voor motorrijtuigen (Burgerlijke Aansprakelijkheid).

Het bewijs van de verzekering wordt geleverd door de internationale motorrijtuigverzekeringskaart, beter gekend als de ‘groene kaart’. Dit document dat overgemaakt wordt door de verzekeraar is het officiële bewijs dat het motorrijtuig in kwestie gedekt is door een BA-Verzekering. Bovendien is de groene kaart net als het inschrijvingsbewijs, het gelijkvormigheidsattest en het keuringsbewijs een verplicht boorddocument dat bij een controle steeds voorgelegd moet kunnen worden.

Vanaf 1 juli 2020 verandert evenwel de vorm van de zogenaamde groene kaart. Dat heeft de bevoegde instantie, het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars (BBAV), bekendgemaakt. De verzekeringskaart zal namelijk niet langer op groen papier gedrukt worden, maar zal ofwel op wit papier ofwel in elektronische vorm op een witte achtergrond beschikbaar zijn. Bovendien wordt het papieren certificaat niet meer dubbelzijdig afgedrukt.

Deze wijziging heeft tot gevolg dat verzekeraars het verzekeringscertificaat vanaf deze datum digitaal kunnen aanbieden, waarna de verzekeringskaart uitgeprint kan worden, of waarna het bewijs op de smartphone kan worden bewaard.

Indien ervoor wordt geopteerd om de ‘witte kaart’ op de smartphone op te slaan, is het belangrijk om waakzaam te zijn dat elke bestuurder van het voertuig in kwestie beschikt over de digitale versie. De ‘witte kaart’ blijft immers een verplicht boorddocument dat steeds voorgelegd moet kunnen worden.

Bij verplaatsingen naar het buitenland is het evenwel aangeraden om ook na 1 juli 2020 nog steeds te beschikken over een papieren versie, nu de mogelijkheid bestaat dat het papieren verzekeringsbewijs voorgelegd moet worden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Marokko, Tunesië en Turkije.

Tot slot dient nog de aandacht gevestigd te worden op het feit dat na 1 juli 2020 de groene, dubbelzijdige internationale motorrijtuigverzekeringskaarten nog steeds geldig zijn, en dit tot 31 december 2021, op voorwaarde uiteraard dat de geldigheidsduur nog niet is verlopen.

Vanaf 1 januari 2022 verdwijnt de ‘groene kaart’ definitief en is enkel nog de elektronische versie op een witte achtergrond of de witte papieren versie geldig.