TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

De regels voor het internationaal huren van voertuigen in Europa worden beperkt verruimd

De regels voor het huren van voertuigen zonder chauffeur in andere EU-landen worden eindelijk verruimd als bijkomend onderdeel van het Mobility Package. Dit pakket omvatte de reeds uitgevaardigde nieuwe regels voor rij- en rusttijden, cabotage en de verplichte terugkeer van de chauffeur en het voertuig.

Een eerder onbekend onderwerp in dit pakket heeft betrekking op het liberaliseren van de regels voor het gebruik van voertuigen zonder bestuurder voor goederenvervoer over de weg. De nieuwe regels zijn vastgelegd in Richtlijn 2022/738, waarmee de tekst van de oude richtlijn 2006/1 EG wordt gewijzigd.

Onder de oude regels diende het voertuig nog ingeschreven te worden in de lidstaat van de huurder, tenzij de lidstaat van de huurder toch de huur voor beperkte tijd aanvaardde in haar nationale wetgeving. België aanvaardt daarbij de eenmalige huur van een in het buitenland gehuurd en ingeschreven voertuig voor een periode van maximum 6 maanden.

Onder de vernieuwde regels hoeft het voertuig niet heringeschreven in de lidstaat van de huurder, doch kan het onder nummerplaat blijven van de lidstaat van de verhuurder. Uiteraard kan men er nog steeds voor kiezen om het voertuig in het land van de huurder in te schrijven (dus een huur op chassisnummer).

Uiteraard dient de huurder wel het voertuig te gebruiken conform de bepalingen van de Europese regelgeving inzake vergunningen, hetgeen dus onder meer inhoudt dat het gehuurde voertuig dient gemeld te worden onder de vergunning.

Daarenboven zijn er ook enkele andere mogelijke beperkingen opgenomen, met name om tegemoet te komen aan landen die tegenstander waren van een volledige openstelling van de markt vanwege het verlies aan inkomsten uit motorrijtuigenbelasting. De lidstaten kunnen met name ingeval van een huur van een in het buitenland ingeschreven voertuig:

  • De verhuur verbieden voor langer dan 2 maanden per jaar
  • Eisen dat er toch nog wordt overgegaan tot inschrijving in het land van de huurder
  • Het aantal in het buitenland gehuurde wagens beperken tot hoogstens 25% van het wagenpark
  • Het gebruik van in het buitenland gehuurde voertuigen voor vervoer voor eigen rekening beperken

Met andere woorden, daar vroeger een algemeen verbod op de internationale verhuur van kracht wa, tenzij de lidstaten een uitzondering toelieten, geldt nu een algemene toelating tenzij de lidstaten een beperking instellen. Gedeeltelijk oude wijn in nieuwe zakken dus …

Voor België zal er wellicht niet veel veranderen, nu op heden reeds de huur tot 6 maanden wordt toegestaan (al kan het nu slechts eenmalig). In enkele andere lidstaten, waar op heden de huur van in het buitenland ingeschreven voertuigen simpelweg verboden is, betekent dit echter een beperkte liberalisering.