TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

De tekst van het CMR-verdrag

Het CMR-verdrag is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg.

Het CMR-verdrag is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij het verdrag  aangesloten land en is, in België, ook van toepassing op nationaal vervoer.

Het CMR-verdrag behandelt de inhoud van wegvervoersovereenkomsten en legt daarbij onder meer eenvormige aansprakelijkheidsregels op voor de schade bij verlies of beschadiging van de lading of bij vertraging. Aangezien het verdrag van dwingend recht is, kan er niet of nauwelijks worden afgeweken van de erin vervatte regels.

Het CMR-verdrag en de toepassing ervan zijn dan ook van cruciaal belang bij elk incident inzake wegvervoer, nu het met name in vele gevallen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de betrokken partijen dwingend zal regelen. Ook bij het opmaken van contracten met wegvervoerders is kennis van het CMR – verdrag zeer belangrijk daar waar eventuele clausules die ingaan tegen het verdrag nietig zijn en dus niet kunnen worden afgedwongen.

Net omdat het CMR-verdrag zo belangrijk is voor eenieder betrokken in wegvervoer, heeft TLA een handige uitgave gemaakt van het verdrag in PDF-formaat. U treft deze via deze link: CMR verdrag versie TLA

Moest U vragen hebben over de impact van het CMR-verdrag op incidenten of overeenkomsten als wegvervoerder, als opdrachtgever of verlader, aarzel dan niet om contact op te nemen met het kantoor.