TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Een reproductie van de nummerplaat van de Belgische trekker op de oplegger ?

Een in de sector vrijwel onbekende wetsbepaling schrijft voor dat wanneer een Belgische trekker een buitenlands voertuig trekt, er een reproductie van de nummerplaat van de Belgische trekker op de oplegger dient bevestigd. Omgekeerd is dit merkwaardigerwijze niet het geval …

1.

De regels inzake het plaatsen van de nummerplaat op voertuigen worden bepaald door het KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

Daarbij is het zo dat, wat “Belgische” opleggers of aanhangwagens betreft, enkel de volgende voertuigen moeten voorzien zijn van een reproductie van de nummerplaat van het trekkend voertuig:

  • de aanhangwagens waarvan de toelaatbare maximummassa niet meer bedraagt dan 750 kg;
  • de landbouw- en bosbouwaanhangwagens, behalve indien die worden aangewend om vervoer voor rekening van derden te verrichten, evenals de verwisselbare getrokken machines;
  • de aanhangwagens die uitsluitend gebruik maken van de wegen die binnen de omschrijving van de lucht-, zee- of de rivierhavens gelegen zijn;
  • de voertuigen en hun aanhangwagens die uitsluitend gebruikt worden voor folkloristische manifestaties, en slechts bij uitzondering op de openbare weg komen ofwel ter gelegenheid van door de gemeente toegelaten folkloristische manifestaties, of op de weg er naar toe ofwel voor proefritten met het oog op die manifestaties;
  • de aanhangwagens van een toeristische miniatuurtreinsleep;
  • de werfaanhangwagens;

Aanhangwagens / opleggers met een massa van meer dan 750 kg vereisen inderdaad in principe een inschrijving in het repertorium der voertuigen.

Dit heeft als gevolg dat, wat Belgische voertuigen betreft, aanhangwagen / oplegger en trekkend voertuig elk hun eigen kentekenplaat hebben.

Er dient dan ook in principe geen reproductie van de nummerplaat van het trekkend voertuig te worden aangebracht ingeval de aanhangwagen / oplegger over een eigen Belgische nummerplaat beschikt.

2.

Wat buitenlandse aanhangwagens / opleggers betreft, stelt art. 30 van datzelfde KB inschrijving het volgende:

Als de aanhangwagen van een in België ingeschreven voertuig niet in België is ingeschreven, dan wordt op die aanhangwagen een reproductie bevestigd van de kentekenplaat van het trekkend voertuig. Als die aanhangwagen reeds een nummerplaat draagt van een ander land, dan mag deze door die reproductie niet bedekt worden.

Met andere woorden, wanneer een Belgische trekker een buitenlandse oplegger trekt, dan dient er op deze oplegger een reproductie van de Belgische nummerplaat van de trekker worden aangebracht.

Merkwaardigerwijze geldt echter het omgekeerde niet: wanneer een buitenlandse trekker een Belgische (of zelfs buitenlandse) aanhangwagen trekt, dan dient er geen reproductie van de nummerplaat van de buitenlandse trekker op aanhangwagen worden aangebracht.

De redenering hierachter, zo blijkt uit een parlementaire vraag uit 2016, zou zijn dat de inschrijvingsregelgeving een bevoegdheid betreft van de individuele lidstaten van de EG en dat België dan ook niet kan verplichten om een reproductie aan te brengen.

Men kan zich echter wel vragen stellen of deze bepalingen, vanuit een discriminatie-perspectief, wel door de beugel kunnen nu de verplichtingen opgelegd aan Belgen zwaarder zijn dan deze opgelegd aan buitenlandse vervoerders …

Indien u hieromtrent vragen zou hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.