TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Het Mobility Pack is gepubliceerd

IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE VAN 31 JULI 2020 WERDEN DE VERORDENINGEN EN RICHTLIJN DIE HET MOBILITY PACKAGE UITMAKEN GEPUBLICEERD.

Het betreft:

  1. De verordening 2020/154 die wijzigingen aanbrengt inzake de rij- en rusttijden en de tachograaf
  2. De verordening 2020/1055 die wijzigingen aanbrengt aan de regelgeving inzake vervoersvergunningen en cabotage
  3. De verordening 2020/1056 inzake het elektronisch aanleveren van informatie in het goederenvervoer
  4. De Richtlijn 2020/1057 die specifieke regels maakt inzake de detachering van chauffeurs in de wegvervoersector

Daar waar de laatste 3 wetgevingen in ruime overgangsperiodes voorzien (onder meer 18 maanden voor de regels inzake detachering, de vergunningen en cabotage), treden de wijzigen inzake de rij- en rusttijden al in werking 20 dagen na publicatie en dus al op 20 augustus 2020.

Dit houdt onder meer in dat ook de wijzigingen inzake de wekelijkse rusttijd en de terugkeerverplichting van chauffeurs ook op 20 augustus 2020 in werking zullen treden.

Een gewaarschuwde vervoersonderneming is er twee waard.

Voor meer informatie, contacteer Mtr. Vanden Bogaerde.