TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Impact van de Brexit op cabotage in de UK

Impact van de Brexit op cabotage in de UK

Cabotage?

Binnen de Europese Unie is het transporteurs met een communautaire vervoersvergunning op vandaag toegestaan om aansluitend na een internationale rit die volledig is afgeladen één of meerdere binnenlandse ‘cabotage’ ritten uit te voeren in een andere lidstaat van de Europese Unie.
Concreet voorzien de Europese regels in twee manieren om aan cabotage te doen. Na een volledig afgeladen internationale rit mag een vervoerder vooreerst 3 cabotageritten uitvoeren in de lidstaat van bestemming van het internationaal transport binnen een periode van 7 dagen. De tweede mogelijkheid bestaat erin om binnen een periode van 3 dagen na een internationale rit 1 cabotagerit uit te voeren in een andere EU-lidstaat de EU dan de lidstaat van bestemming van het internationaal transport.

Brexit

Gezien dit een Europese regelgeving betreft, geregeld in de Verordening 1072/2009, heeft het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie tot gevolg dat deze regels sinds 1 januari 2021 niet langer van toepassing op ritten van Europese transporteurs van en in de UK of op Britse transporteurs. Dit betekent dan ook dat Europese transporteurs die naar de UK rijden zich niet langer kunnen beroepen op de Europese cabotageregels om binnen de UK nationale ritten uit te voeren.
In het uittredingsakkoord tussen de UK en de EU bevat werd echter een regeling opgenomen tussen partijen om hieraan te remediëren.

Caboteren in de UK

In het kader van het uittredingsakkoord werd de mogelijkheid tot caboteren in de UK voor Europese transporteurs gevoelig ingeperkt.
Sinds 1 januari 2020 is het Europese transporteurs met een communautaire vervoersvergunning nog slechts toegelaten 2 nationale ritten in de UK uit te voeren. Deze twee cabotageritten dienen eveneens te gebeuren binnen de 7 dagen en meteen aansluitend op het afladen van een internationaal transport naar de UK.
Na het uitvoeren van maximaal 2 cabotageritten in de UK dient de Unie-vervoerder de UK opnieuw te verlaten.
Ter volledigheid: Op het uitvoeren van internationale ritten door Europees vervoerders vanuit de EU naar de VK zijn er geen beperkingen opgelegd.

Cabotage en internationale ritten door Britse vervoerders in de EU

Ook voor de Britse vervoerders die op het grondgebied van de Europese Unie ritten wensen uit te voeren zijn er zeer belangrijke beperkingen opgelegd.

Concreet mag een Britse wegvervoerder (die over de nodige vergunningen beschikt) nog maximaal 2 opeenvolgende ritten uitvoeren binnen het grondgebied van de EU, na het verrichten van een internationale rit komende uit de UK. Het is echter uitdrukkelijk bepaald dat slechts 1 van deze 2 ritten cabotage mag betreffen. Deze cabotagerit moet worden uitgevoerd binnen een termijn van 7 dagen na de lossing van de goederen die werden vervoerd vanuit het Verenigd Koninkrijk. Na het uitvoeren van deze (maximaal 2) ritten binnen het territorium van de EU, moet worden teruggekeerd naar het Verenigd Koninkrijk.
Voor wat betreft ritten tussen Noord-Ierland (UK) en Ierland (EU) uitgevoerd door Noord-Ierse vervoerders werd nog een uitzondering voorzien, zodat ook deze 2 cabotageritten in Ierland mogen uitvoeren.

Wenst u meer informatie of hebt u vragen, neem gerust contact op met Mtr. Mathias Dendievel