TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Principieel akkoord over tonnageverhoging in Vlaanderen

Nadat Wallonië reeds sinds 1 mei 2018 in artikel 32bis, 3.2.5 van het KB technische eisen voorziet in een tonnageverhoging naar 50 ton – weliswaar onder bepaalde strikte voorwaarden –, is een tonnageverhoging nu ook in Vlaanderen opnieuw een stap dichterbij.

Binnen de Vlaamse regering werd er inmiddels namelijk een principieel akkoord bereikt om vanaf begin 2022 het maximumgewicht, onder welbepaalde omstandigheden, te verhogen van 44 tot 48 ton.

Klassiek aangedreven voertuigen zouden in de nieuwe wetgeving dus een maximale toegelaten massa tot 48 ton krijgen. Voor milieuvriendelijke en emissievrije voertuigen is een tonnageverhoging tot maximaal 50 ton toegelaten.

Om een maximale toegelaten massa van 48 ton te hebben – of 50 ton in geval van milieuvriendelijke en emissievrije voertuigen –, zal de sleep net als in Wallonië ook in Vlaanderen moeten voldoen aan meerdere voorwaarden:

  • Alle assen van de sleep moeten uitgerust zijn met een luchtvering (of een gelijkwaardig veringssysteem) ;
  • De minimale afstand tussen het midden van de wielen is 1,30 meter ;
  • Het gebruik van aanhangwagen met stijve dissel of een middenasaanhangwagen is niet toegestaan ;
  • Het voertuig moet uitgerust zijn met Adaptive Cruise Control (ACC) ;
  • De datum van de eerste indienststelling van het trekkende voertuig is maximaal 8 jaar bij emissievrije voertuigen. Voor de voertuigen die niet emissievrij zijn, wordt die maximale leeftijd verlaagd naar 5 jaar zodat ze voldoen aan de recentste milieu- en veiligheidsnormen ;
  • Daarnaast zullen er ook specifieke voorwaarden zijn waar de bestuurder zich aan moet houden wanneer hij een massa van meer dan 44 ton vervoert.

Op heden betreft bovenstaande tonnageverhoging weliswaar louter een akkoord binnen de Vlaamse regering. Het ontwerp dient namelijk vooreerst nog voorgelegd te worden ter advies aan de Raad van State, waarna het ontwerp desgevallend definitief goedgekeurd kan worden, doch een tonnageverhoging in Vlaanderen lijkt er nu dus echt wel aan te komen.

Indien u hieromtrent vragen zou hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.