TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Verplichte dodehoek-signalisatie in Frankrijk voor voertuigen met een MTM van + 3,5 ton

Vanaf 1 januari 2021 geldt in  Frankrijk een verplichting in voor voertuigen met een MTM van + 3,5 ton om dodehoek-signalisatie aan te brengen aan het voertuig.

Het bewuste artikel 313-32-1 van de Franse Wegcode voorziet dat ieder voertuig met een MTM + 3,5 ton moet voorzien zijn van duidelijke signalisatie op zowel de zijkanten als de achterkant van het voertuig ter aanduiding van de dode hoek. Deze signalisatie moet volledig in overeenstemming zijn met het wettelijk voorzien model.

Dit model kan hier worden geraadpleegd:

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/125201/1002122/file/23-11-12-communique-de-presse-angles-morts-camion.pdf)

Op 5 januari volgde ook het uitvoeringsbesluit, dat voorziet in zeer strikte voorschriften hoe en waar deze signalisatie moet worden aangebracht.

Aan de achterzijde:

 • Rechts ten aanzien van het midden, op een hoogte tussen 0,9m en 1,5m
 • Aan de zijkanten:
  • Gemotoriseerd voertuig (trekker/vrachtwagen,…):  Aan beide zijkanten van het voertuig, maximaal 1 meter van de voorzijde en op een hoogte tussen 0,9 m en 1,5m.
  • Oplegger: Aan beide zijkanten van het voertuig, op maximaal 1m van de kingpin, op een hoogte tussen 0,9m en 1,5m.
  • Aanghangwagen met vooras: Aan beide zijkanten: aan beide zijkanten van het voertuig, op maximaal 1m van de voorkant van de carrosserie, op een hoogte tussen 0,9 en 1,5m.

 

Er werd door de Franse Federatie van constructeurs een tutorial voorzien waarbij dit visueel wordt verduidelijkt: https://www.interieur.gouv.fr/content/download/125201/1002122/file/23-11-12-communique-de-presse-angles-morts-camion.pdf

In ieder geval mag de signalisatie niet hinderlijk zijn voor de zichtbaarheid van de chauffeur en ook de zichtbaarheid van alle wettelijk voorgeschreven kentekens of verlichting niet hinderen.

Echter zijn er enkele uitzonderingen voorzien op deze strikte voorschriften. Deze vrijstellingen hebben echter vooral betrekking op de positie van de signalisatie, waarbij slechts bij volstrekte en structurele onmogelijkheid geen signalisatie moet worden aangebracht:

Concreet zijn in het uitvoeringsbesluit volgende uitzonderingen voorzien:

 • Voor de voertuigen waarbij het omwille van de technische kenmerken onmogelijk is om de voorgeschreven hoogte na te leven is een uitzondering voorzien, waarbij de signalisatie moet worden aangebracht zo dicht mogelijk bij voorgeschreven hoogte, en maximaal op een hoogte van 2,10m.
 • Bij gemotoriseerd / trekkende voertuigen voorzien van een rechtstreekse zichtbaarheid aan de onderzijde van de deuren, al dan niet door beglazing, moet de zijdelingse signalisatie worden aangebracht op maximaal 3m te rekenen van de voorzijde, tenzij dit de rechtstreekse zichtbaarheid zou storen.
 • Bij alle voertuigen waarbij het technisch onmogelijk is om de signalisatie aan te brengen zoals voorzien dient de signalisatie te worden aangebracht aan de zijkant en achterkant conform de technische mogelijkheden van het voertuig. Hierbij kan worden gedacht aan trekkers, containerchassis, dollys, diepladers, tankwagens, Enkel in het geval
 • Enkel voertuigen waarbij er een totale en structurele onmogelijkheid is om enige signalisatie aan te brengen zijn volledig vrijgesteld.
 • Voertuigen die zijn voorzien van een in een ander land wettelijk verplichte en gelijkaardige signalisatie worden geacht in overeenstemming te zijn en dienen geen bijkomende signalisatie aan te brengen.
 • Voertuigen die voor 31 maart 2021 reeds waren voorzien van een gelijkaardige (niet-wettelijk voorgeschreven) signalisatie die niet overeenstemt met de voorschriften beschikken over een bijkomende termijn tot 5 januari 2022 om zich in regel te stellen.

Sanctie

Bij niet naleving van deze verplichting zal een onmiddellijke inning worden opgelegd van 135,00 EUR.

Indien de zaak bij uitzondering echter voor de rechtbank zou worden gebracht, of wordt geweigerd de onmiddellijke inning te betalen kan de boete tot maximaal 750,00 EUR oplopen.

Er werd door de Franse transportfederaties aangegeven dat er tot en met 31 maart 2021 aan de controlediensten wordt verzocht enige tolerantie aan de dag te leggen en tot dan vooral zal worden inzetten op sensibilisering.

Er valt echter te verwachten dat de Franse controlediensten na verloop van deze periode (helaas) wellicht vlot tot sanctionering zullen overgaan, nu het ontbreken van dergelijk signalisatie eenvoudig vast te stellen – en dus ook te beboeten – is.

Indien u hieromtrent verdere vragen zou hebben, of zich hier problemen rond zouden stellen, kan u steeds contact opnemen met mr. Mathias Dendievel.