TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

CMR en transportschade

De tekst van het CMR-verdrag

De tekst van het CMR-verdrag

Het CMR-verdrag is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van...

read more