TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Het Mobility Package is tussen de soep en de patatten goedgekeurd

TE MIDDEN VAN DE CORONA-CRISIS EN ONDANKS HET FEIT DAT DE HELE SECTOR VAN HET WEGSECTOR KRAAKT, SLAAGDE DE EUROPESE RAAD ER TOCH IN OM HET ZEER GECONTESTEERDE AKKOORD OVER HET MOBILITY PACKAGE GOED TE KEUREN. NU MOET ENKEL DE HORDE VAN HET EUROPEES PARLEMENT GENOMEN WORDEN ALVORENS HET GEHEEL, BIJZONDER SNEL, IN VOEGE KAN TREDEN.

Reeds in een vorig artikel berichten wij over het tussen de Europese Raad en het Parlement bereikte akkoord over het mobility package. Daarbij vielen vooral de cooling off van 4 dagen inzake cabotage, de terugkeerverplichting voor de chauffeurs en de terugkeerverplichting voor vrachtwagens op.

Het bekomen akkoord werd zeer zwaar bekritiseerd door 9 lidstaten (Bulgarije, Hongarije, Polen, de Baltische landen, Cyprus, Malta en Roemenië), terwijl ook België (inzake de veranderde cabotageregels) en de Europese Commissie opmerkingen formuleerden.

Desondanks keurde de Europese Raad blijkbaar via een schriftelijke procedure op 7 april definitief de teksten van het akkoord goed. Het persbericht en de goedgekeurde teksten treft hier: http://dsms.consilium.europa.e…

De enige horde die nu nog moet genomen worden is het Europees Parlement.

Het weze opgemerkt dat voor de veranderingen inzake de toegang tot de markt (waaronder de vergunning voor lichte vracht, cabotage en terugkeerverplichting van de vrachtwagen) en detachering er een overgangsperiode van 18 maanden voorzien is, doch dat de regels inzake rij- en rusttijden (waaronder de terugkeer van de chauffeur) slechts voorzien in een overgang van 20 dagen.

Voor meer informatie kan U contact opnemen met Mtr. Vanden Bogaerde.