TL-A Transport en logistiek advocaten
TL-A Transport Law Advistors
TL-A Transport Law Advistors
NL / FR / EN

Tijdelijke versoepeling van de cabotagebeperkingen in de UK

Zoals genoegzaam geweten, kampt men in het Verenigd Koninkrijk sinds de Brexit met grote problemen op vlak van supply chain. Zo verlieten er sinds eind 2019 naar schatting meer dan 39.000 professionele vrachtwagenchauffeurs de UK. 

In een poging de bevoorradingsproblemen het hoofd te bieden, startte de Britse regering in oktober een consultatieprocedure om na te gaan of een opheffing van de huidige – sinds de Brexit verstrengde – cabotageregels een oplossing kon bieden.  

Per 28 oktober 2021 nam door de Britse regering beslissing om ook effectief over te gaan tot een tijdelijke, doch aanzienlijke verspoeling van de cabotageregeling in de UK.  

Concreet vervallen de huidige gekende regels voor cabotage in de UK en worden deze tijdelijk vervangen door de volgende regels:  

  • International vervoerders zullen na het uitladen van een internationale rit in het Verenigd Koninkrijk onbeperkt cabotageritten mogen uitvoeren, dit voor een periode van maximaal 14 opeenvolgende dagen, waarna zij het grondgebied opnieuw moeten verlaten.
  • De vervoeder dient in het bezit te zijn van een communautaire transportvergunning of een CEMT-vergunning.
  • Overige voorwaarden die volgen uit de nationale Britse regelgeving dienen nog steeds te worden gerespecteerd wanneer men cabotageritten uitvoert. Hierbij moet onder meer bijzondere aandacht worden besteed aan: 
    • Het geldende nationale minimumloon (£ 8,91/h) 
    • Nationale regelgeving inzake rij/rust -en werktijden 
    • Nationale vereisten met betrekking tot de technische toestand van het voertuig 

 Bovenstaande regels gelden (voorlopig) tot en met 30 april 2022.  

Vanaf 1 mei 2022 worden de oude regels automatisch opnieuw van kracht. (Voor meer info over normale cabotageregels in de UK, klik hier ) 

Indien u hierover nog verdere vragen heeft, contacteer ons gerust.